Posts Tagged ‘gabor vis van heemst’

MSP of Sturen op Samenhang; waarom kiezen!?!

March 1, 2019

MSP of Sturen op Samenhang; waarom kiezen!?!

het beste van 2 werelden

Strijd

In 1996 barstte er een strijd los rondom projectmanagement. Prince2[1] drong zich binnen de ring van gevestigde projectmethoden als Projectmatig Werken, SDM en Probaat. Een aantal jaren later verschenen Sturen op Samenhang en MSP[2] (Managing Successful Programmes) als aanpakken voor programmamanagement. Ook in deze arena werd lustig gevochten om de gunsten van de programmamanager. Maar wat is nu eigenlijk de strijd?

Zijn er nu wel zoveel verschillen en bijten de methoden elkaar nu echt?

De strijders

Sturen op Samenhang is ontwikkeld als aanpak voor het aansturen van programma’s vanuit de gedachte dat alles tegelijk moet worden gedaan en alles morgen klaar moet zijn. Projecten en andere activiteiten buitelen over elkaar heen: er komt voortdurend werk bij, er gaat niets af. Klanten, leveranciers, overheden en bestuurders: iedereen heeft zijn wensen in contacten met organisaties. Men wil resultaten zien en afrekenen op prestaties: het moet in één keer goed, het moet nu klaar zijn en ‘ik wil er niet te veel voor betalen’.
Een samenhangende aanpak is nodig om aan dergelijke verlangens tegemoet te komen.

 

MSP is een programmamanagement methodiek, ontworpen door de Organisation of Governance Commerce (OGC) van de Britse overheid. Het geeft een ‘best practice’ voor het managen van programma’s en helpt organisaties bedrijfsstrategieën en bedrijfsdoelstellingen in hun organisatie te verwezenlijken, innovaties te realiseren, nieuwe bedrijfsvoeringen door te voeren en de geplande toegevoegde waarden zeker te stellen. Belangrijke aspecten binnen MSP zijn het organisatiemodel, het management van de toegevoegde waarde en het procesmodel.

 

Vanuit de interestgroep Programmamanagement (IPMA NL) is vaker aandacht besteed aan deze strijd en werd de vraag gesteld of niet gewerkt kon worden aan een best practice vanuit beide methoden. Toen de gemeente Rotterdam met dezelfde vraag kwam hebben Theo van der Tak (Twynstra Gudde), Bert Hedeman (Insights International BV) en Gabor Vis van Heemst (intrprimus bv)  zich verdiept in dit onderwerp.

 

Boeiend om te merken dat ook aan de kleine tafel eerst het stof moest neerdalen voordat begonnen kon worden met het aanschouwen van de methoden zoals zij werkelijk een bijdrage leveren. Deze exercitie leverde een mooie samenwerking op tussen de sterke kanten van beide aanpakken.

Omsmeden tot ploegscharen

Als definitie voor een programma hebben wij gekozen voor:

definitie_programma_artikel waarom kiezen

Uitgangspunt blijft dat programmamanagement het raamwerk is waarbinnen op een georganiseerde en gestructureerde manier de gedefinieerde strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit raamwerk omvat zowel het expliciet maken van de visie, het definiëren van de blauwdruk en de toegevoegde waarden van de toekomstige situatie voor de organisatie, alsmede de organisatie en de processen om de veranderingen door te voeren en de toegevoegde waarden te realiseren.

 

Management van de toegevoegde waarde

Waar het bij een programma uiteindelijk om draait, is het realiseren van de baten. Batenmanagement is daarmee een fundamenteel onderdeel van het management van een programma en is een continue activiteit die zelfs doorloopt na het einde van het programma. De projecten en activiteiten zijn de inspanningen (enablers) die resultaten opleveren, die als de bedrijfsorganisatie daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat, nieuwe of verbeterde bekwaamheden (capabilities) leveren voor de bedrijfsorganisatie. Met deze nieuwe of verbeterde bekwaamheden kan het management van de organisatie hun doelen bereiken en de bijbehorende baten realiseren (zie figuur 1).

programma in context_artikel waarom kiezen

Figuur 1: Positie batenmanagement binnen een programma

 

Batenmanagement start met een baten- of doelenidentificatie. Dit kan bottom-up vanuit de verschillende geïdentificeerde projecten, maar ook top-down vanuit de einddoelen. Voor het top-down identificeren van baten wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde doelenboom. Dit is een visualisering van het einddoel uitgesplitst via tussenliggende doelen naar subdoelen. Een doelenboom kan worden aangevuld door aan de doelenboom de noodzakelijke projecten en activiteiten (inspanningen) te koppelen. (zie figuur 2).

Doelenboom_artikel waarom kiezen

Figuur 2: Doelenboom inclusief  de noodzakelijke inspanningen

 

Alle doelen moeten zo mogelijk worden gekwantificeerd. Het is belangrijk doelen expliciet te maken en voor ieder doel kritische prestatie-indicatoren en bijbehorende doelstellingen te koppelen.

Tenslotte

Aanleidingen voor organisaties om te kiezen voor een programmamanagementmethode lijken helder. De aanpak programmamanagement:

 • Faciliteert heldere besluitvorming en mandatering bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten
 • Kent een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Levert een kapstok om complexe, strategische veranderingen te managen
 • Heeft een expliciete focus op het managen en realiseren van de baten
 • Geeft de mogelijkheid in te kunnen spelen op een veranderende omgeving.

 

Het is dan ook logisch dat in het bedrijfsleven de aandacht voor programmamanagement sterk toeneemt. Het is mijn wens dat de focus steeds verder ligt op het versterken van programmamanagement. Daartoe moeten we als programmamanagers met elkaar in gesprek blijven en onze kennis en ervaring delen en benutten. De programmacommissie Programmamanagement is daar een goed platform toe. En gelukkig hoeven we niet meer te kiezen tussen MSP of Sturen op Samenhang. Je gebruikt ze gewoon allebei!

 

 

Auteur

Gabor Vis van Heemst is programmamanager bij intrprimus bv (www.intrprimus.nl), dat zich richt op project/programmamanagement en professionalisering en is auteur van meerdere boeken en artikelen op het gebied van programma- en projectmanagement, alsmede het in dit artikel gebruikte boek ‘Programmamanagement op basis van MSP – een introductie’.

Bronnen

Hedeman B., Vis van Heemst G.

Programmamanagement op basis van MSP

Van Haren Publishing, 2005

 

Wijnen G., Van der Tak, T.

Programmamanagement, Sturen op samenhang

Kluwer, 2006

[1] Prince2TM is a trade mark of the Office of Government Commerce

[2] MSPTM is a trade mark of the Office of Government Commerce

 

Artikel in pdf: Artikel MSP of SoS_Waarom kiezen_Pgmgt v005

Programs are finite, too

May 16, 2011

A project has an ending, a program sometimes has two.

Since the nineteen nineties many debates have been waged on the ending of projects and the way in which this should be achieved. Meanwhile, the fact that projects are finite has been accepted amongst project managers, although the actual ending of projects still does not always go smoothly.

But how about programs? Even to this day, some managers still hold to the believe that programs are infinite and could go on forever. And even when a program is ended, often the reason for stopping the program and the terms and conditions under which the decision was made, all too often remain unclear.  This article aims to answer some of these question, by means of a case study. Because programs are finite, too.

At the beginning of the year, in which our case study is situated, a large IT-company has entered into an agreement with a semi-governmental organization to outsource its mainframe-activities. The deal included multiple computer systems, including all related datacenter services. The program “Professionalization Outsourcing Relationship”  lies at the base of the case study described in this article. A program with not just one, but two endings.

The case study

The changes, involved in the transitional phase, are concluded in the fall of the same year except for a number of remaining issues. In the subsequent professionalization phase, in which performance goals, as agreed upon by way of Service Level Agreements (SLA’s), are being achieved, both organizations conclude improvements  are in order. To this end a survey is conducted into ways of improving the cooperation between the two organizations. The results of the survey are compiled in a report, the main body of which consists of an improvement plan, comprising some twenty separate activities. The activities range from small to large, from simple to complex and from easily achieved to requiring planning over several years.

The recommendation from the report, to implement all the defined activities, has been accepted. For the implementation a program-approach is selected, because simply implementing the various solutions as separate projects, will not guarantee the achieving of the common strategic goal. The goal of the program “Professionalization Outsourcing Relationship” is the professionalizing the cooperation of the client and IT-business organizations. Which translates in improved performance, transparency, mutual understanding and trust. The activities, as defined in the survey report, are deemed (suitable) means to these ends.

MSP in stages

The program-approach is based upon the Managing Successful Programs (MSP) methodology and consists of a number of phases or stages (figure 1)

FIGUUR 1: Program stage planning based on MSP

Stage 1 Preparation
Focus, in this stage, is on validating the survey report and setting up the initial program organization.

Stage 2 Benefit selection
In this stage the main objective is on determining quantifiable goals for the program

Stage 3 Determine Blueprint
Here the so-called Blueprint of the future organization is presented. The Blueprint describes the future organization (as goal for the program). In this case this organization is a ‘virtual’ organization, an organization on the coupling plane of Client-organization and IT-organization.

Stage 4 Defining projects
Based on predefined (and quantifiable) benefits as well as the blueprint, in this stage projects and activities will be started. These will be documented in the program planning.

Stage 5 Executing Projects
This is the stage where projects and activities are actually executed.

Stage 6 Closing down the program
The program is closed down with an evaluation of the goals and benefits achieved and the formal communication about the end of the program.  The program organization is dismantled and program documentation is archived.

Figure 1 gives an overview of the different stages in general. The chosen approach and structure of the program ensure that along the way the program requires less and less involvement of program management and results are embedded more and more in the regular organization. This article does not go into details on the actual management of the program, but instead focuses on the end, the closure of the program.

Programs are finite.

Looking at the case study we will now try to address the questions of why programs are finite and when and how they should be ended. In order to do that, we will zoom in on the factors that determine the end of a program and that necessary to round off a program smooth and successful.  We will start with the question: “Are programs finite, or should they be?”

The term ‘program’ is used in many different meanings. It is, therefore, important to use a clear and decisive definition. For this article we will use the following definition for the term ‘program’:

“A temporary and flexible organization formed  especially for coordinating and managing the implementation of a coherent set of projects and activities, aimed at realizing benefits related to the strategic goals of an organization.”[1]

This definition clearly states the temporary nature of a program. But are there any logical arguments to be found for this statement? In order to answer that question, we have to look at the basic question: Why was the change instigated through a program, as opposed to changing (the organization) as part of everyday (management-) activities?

Separate management.

In order to realize changes in standing organizations, extra efforts (above and beyond normal day-to-day activities) have to be made. Efforts which, all too soon start to exhibit all the characteristics of projects.  The many projects and activities in a line organization, the relationships between activities and influences from (often complex) surroundings set high demands, in terms of effort, on company management and their co-workers. For the implementation of organizational changes, the existing line management and implementation capacity are insufficient. In organizations, set on realizing serious changes, the need has arisen for some other way of managing the implementation of these changes.

Program management is such a way, when it comes to managing the implementation of a coherent set of projects and activities. With the creation of a separate program-organization dedicated to achieving the strategic goals set, the line organization saves itself time and money. The savings possibly achieved by means of a program approach, know many aspects. One of these aspects is the fact that, the moment the biggest change is achieved, the major gains (partially) have been realized and the overall impact on the regular organization is reduced, a choice can be made to hand-over the remaining, outstanding, activities to the line organization. In any situation there will come a time when the costs of maintaining a separate (program-) organization does no longer outweigh the benefits of such a decision. This may well be the most important reason for ending a, otherwise successful, program.

“When the objectives of the program have been achieved, or when it is concluded that the remaining benefits do not merit the maintaining of a separate program-organization, the program should be terminated.”

If the above answers the question of whether a program should be ended, there still remains the question of how to do so. In the program from this case study, “Professionalization Outsourcing Relationship”, this question was addressed very conscientiously. Lessons learned during this process have become references for future programs.

Assurance.

The program “Professionalization Outsourcing Relationship” has reached the stage where the standing organization can direct en finish the ongoing activities, without the support of program management. This situation has been reached in accordance with the initial program planning, due to the combined effort of the program organization, which has focused on this goal. Based on the situation, the program board has decided to end the program and hand-over the remaining program activities to the standing organization for completion.

Business change management ensures that the changes, brought about by the program, become embedded into the standing organization. In this program the role of BCM was fulfilled by line managers from both organizations.  This was a deliberate choice, since the process continues after all projects and activities are completed. In the end ‘maintenance and control’ as well as further optimization will be carried out completely by line management. In this way parts of the program structure remain present in the line organization, even after termination of the program.

Figure 2 shows assurance in the line organization, after termination of the program.  Control transfers from the program organization to the line organization. The ‘relation escalation board’ remains unchanged and consists of the senior management of both organizations. The regular strategic meetings are supplemented with members from the program board. Program management is transferred to the contract manager and the service manager who take part in the service management meetings. The contract manager and the service manager performed as Business Change Managers during the program.

FIGUUR 2: Assurance of program results after the formal end of the program

Closing down the program (1)

Just like projects, programs are finite. The criteria for closure as described in this article are recognizable for stakeholders and easily identified at the start of the program. This makes the program tangible and provides insight.

In fact there are two reasons for ending a program:

 • When the blueprint and benefits have been realized, or
 • The organization is capable of continuing the changes in the line organization,

The program is complete and the program organization can be dismantled.

Closing down the program (2)

The actual program has now been terminated but, as mentioned, there are still a number of activities form the program being carried out by the line organization. At some point in time these too will be embedded in the standing organization and the last remaining elements of the program organization will merge with the line organization. At that point the program will be completed entirely.

Finally some recommendations that may prove useful in the execution of a program;

 • Keep in mind that the difference between programs and projects is not always immediately clear of all participants and it takes time for people to get used to this;
 • The demarcation between program and line management is a fine line and needs to be monitored. This is particular true because both operate in the same context. Division is important because the goals of the program (professionalization) differ from the (daily) line management goals.
 • Ensure ample capacity (time) for Business Change Management. The program and the line organization come together at Business Change Management. This double function demands for extra  effort outside normal duties.

Literature
Hedeman B., Vis van Heemst G.

Program management, an introduction based on MSP

Van Haren Publishing, 2009

Hendriks T., Vis van Heemst G.

Programs can end

Projectie Augustus 2005


[1] Hedeman, Vis van Heemst, 2009

Symbision organiseert klantevent:

March 14, 2011

PMO

De volgende stap in project- en programmabesturing.

Gabor, Expert in het aansturen van projecten zal vertellen over ‘hoe snel toegevoegde waarde te creëren met een PMO’ en programma- en portefeuille expert Mark de Goeij vertelt over het belang van Project Portfolio Management.

Wanneer: 14 april 2011

Aanmelden: pmo@symbision.nl

Meer informatie? Bekijk hier de uitnodiging!

 

Programme management – an introduction (part 2)

February 20, 2011

Projects in programmes
As indicated earlier a programme has only one or a number of projects including several activities. Think, for example, of setting and starting up a warehouse as a programme, where all sorts of projects are necessary in order to develop it. The objective of the programme is then formulated in terms of profit figures, stocks, number of customers (per time unit), etc. Projects can therefore be: starting up a shop, laying car parking spots, contracting in personnel, etc. Yet, activities are needed, such as purchasing and selling of products, to develop this and to achieve  the benefits

Depending upon the organization structure, the Project Boards of the various projects are acquired with the programme organization. Usually the role of Executive will be filled by the programme manager or a person directly delegated to do so. In most cases a coordinating Project Support and Project Assurance will be set up. This provides great support to the communication in the programme and across the projects. In this way the underlying projects will get much of the required information from the programme. And vice versa, for issues beyond projects, the information flows more easily to others involved in the programme.

When starting a project within a programme there is usually a good overview of the main points of what has to take place. The Project Mandate will contain a large part of the information required to make a Project Brief. Even if it concerns planning, a project will have to aim at the expectations of the programme. However, this must not be taken literally just like that. It is still important to continually assess how realistic this information is. That is the responsibility of project management. During the programme project tolerances will be defined that are recorded in the Project Brief and in the PID.

The Project Brief is supplied by the programme. The Business Case and the project outcomes are linked to the benefits that must be achieved by the programme. The project is controlled upon the basis of the deliveries related to the benefits upon which the programme is calculated.

Each change that influences areas outside the project must be tailored to programme management strategy and where necessary programme management must make the decisions. An example here can be the change of objectives or of predefined project outcomes, as well as changes to the Business Case.

Types of programmes
Each programme is unique in what it aims to deliver and the circumstances under which this is carried out. Figure 3 shows examples of types of programmes and areas where changes are carried out.

Construction, engineering and ICT
It is characteristic of this environment to be unambiguous and the results to be delivered are often clearly described and specified. It is clear what must take place and often how much time and energy will be required. There will be few major changes while the project is being carried out. This will involve the preparation and completion of products, with the focus more on result-oriented work rather than just the objectives of the project.

This type of programme differs from projects in the distribution of tasks, authority and responsibilities. With a project, the manager (the Project Manager) is responsible for producing project results that are within the budget, produced on time and can be used by the client to realize the Business Case. With a programme, the manager (Programme Manager) is responsible for the above, as well as for delivering the results and (partial) realization of the Business Case.

This may, for example, deal with the implementation and development of a new computing centre, or the introduction of a new product where development will be reviewed after a few months to see if it can be included in the standard range.

Change management
This concerns programmes for carrying out changes in an organization from a strategic viewpoint, with effectiveness and efficiency as starting points for the change. Consideration is therefore given to the realization of benefits. This type of change is often less clear than the previous type of programme, but there is still a reasonably good vision of what must be done.

The chances for change are greater, but the changes will generally be across the board and dealt with reactively. More components will become clear throughout the implementation period and these can be managed as projects.

Examples of this type of programme may include changing a department to accommodate the demands of a new market, or the reorganization phase following a merger or takeover.

Figure 3 Types of change
(source: Programme management based on MSP)

Policy and strategy
A strategic programme consists of a set of projects and individual activities for realizing an organization’s strategic objectives. This is also based on a vision, but deals much more with reaching the higher strategic goals than just the benefits.

The environment is ambivalent, so there is no clear picture of what must be done. Negotiations are often carried out in this case to find clarity for the procedure that follows. The frameworks are more flexible and the entire scope of the changes is dealt with carefully. While this is being done, parts of the tasks will become clearer and they can also be managed as a change phase. What is remarkable is that the objectives from the various projects might conflict with one another, but they will still support the coordinating goals in the wider context. The challenge here is to have the various objectives balanced in such a way that the strategic objectives can be achieved.

An example of a strategic programme is setting-up an e-business. Implementation is often only driven by a vision of the final outcome. A lot of uncertainties exist in the beginning and the Programme Manager will react pro-actively to possible future developments. The programme could involve the setting-up of systems, motivating clients to work with e-business, preparing the organization for e-business and setting-up a helpdesk.

Multi-organization programmes
This type of programme is characterized by the co-operation of various organizations in managing or sponsoring the programme. These organizations might have the same or different backgrounds (industry or market). The reason for the co-operation is the joint goals and benefits, which the organization cannot achieve on its own.

Such programmes are common in the logistics sector, where the concept ‘providing the complete package’ is becoming more and more important. Far-reaching co-operation is required here in supply chain management, to serve the final consumer efficiently. In these programmes, each partner supplies the input for realizing the joint vision. Each participating organization maintains its own business goals that are to be achieved, as well as the joint vision of the partnership.

Other well-known examples include the private-public ventures where local government and private businesses work together to develop areas that would be much more difficult to launch without direct co-operation.

Critical success factors
There must be a good reason for carrying out the changes. An accepted image of the solution needs to be put in place by the most important people in the organization and this must be seen to be done. The Programme Manager should be involved and want the change without this being forced on him. He must be seen to work quickly and this should be a fixed feature of daily operations. Only then can changes actually be implemented and show their added value for the organization in the long term.

The following steps are conditions for successful implementation:

Make the necessity clear
Changes cost energy. This energy can only be released if there is a clear need for the change. This can be a possible threat or an opportunity, so it is also important to state and share this need for urgency.

Involving senior management
The choice of implementing changes depends largely on the image and experiences of the most important players within the organization. It is not sufficient for the need for change to be felt lower down in the organization or in middle management. The change is not viable if senior management cannot be convinced of the need for it; they must be behind the change and regard it as their problem.

Looking for an owner within senior management
Someone has to take responsibility for the change at senior management level. If everyone is the owner, then no-one is the owner, and nothing or very little will get done. It must be possible to address the owner at the appropriate management level; he’s the figurehead, the ‘champion’, owner or standard-bearer of the change.

There are several names, but they all mean the same, important thing: that this ‘Senior Responsible Owner’ bears managerial responsibility for the programme and is the real owner of the change. The change will have the best chance of success if the owner is also the primus inter pares (first amongst equals) from within the leading coalition of senior managers.

Clear and consistent vision of the final outcome
It is important that everyone involved in the change has the same image of the future and of why the change must take place. By sharing the vision and the Blueprint of the change, the parties involved can identify themselves more with the programme and what is happening. This is also the case with procuring and maintaining the use of staff and resources.

Clear tasks, responsibilities and authorities
One of the most numbing factors with project and programme management is that those involved do not know who is responsible for what, or who can be approached about what. Normally, nothing will happen if several people seem responsible, so establishing clear roles is a must.

Focus on added value
Realizing the benefits is a programmes primary objective. Managing the benefits, from identification through to receiving and measuring the added value, may cost a lot of time, money and management effort, but it is essential for implementing the change. Without this focus on the benefits, the change will have no drive and will soon get bogged down in haggling about what should happen.

Focus on the justification and the risks
There must be practical justification in order to implement a programme and there is no change without uncertainty. The justification and the risks must be established at the beginning of the programme and be tested and managed regularly during the programme.

Empowerment
Empowerment is an important condition for success. Empowerment means that those involved in the programme can make decisions and have sufficient powers and authority within the framework of the programme. This does not mean that each person might decide his own direction, but that all those involved may give as much of their own personal interpretation as possible within the business limitations necessary for realizing the objectives.

Planning, governing and monitoring the process
A structured change is not possible without process management. Changes must also be planned and require governing and monitoring.

Generating and celebrating quick wins
It’s great to see that on paper the new way of working should improve the situation, but nothing is more convincing than these improvements actually happening. Celebrate the success and reward the successful. Do not leave this to chance, but consciously seek short-term successes; these are energy for the motor of change.

Communicating
Nothing is more frustrating than those involved not knowing what is going to happen. What does the change mean for the organization, how far ahead is the change, has the change already had an effect, and what does the change mean for me? It is not enough for the message to be spread but it is important that management acts in accordance with its own message, as a good example is worth following. Furthermore, it is essential to repeat the message again and again.

Securing the new work method
Changes that are not secured in the organization tend, after a time, to return to their original state. It can take years before new work methods become ‘business as usual’. It is therefore essential to embed the changes into the organization’s procedures and control systems.

Basic principles of MSP
MSP endorses all the mentioned success factors for implementing changes. Specific issues of MSP in relation to other methodologies are:

 • A description of the vision and a Blueprint of the new organization must be defined before starting to implement a programme and these are the main elements in planning and realizing the programme;
 • Identifying and establishing the added value for the organization, and ensuring they are measurable and then managing the added value so that this can be realized;
 • A focus on the justification and the risk: this is essential within the MSP philosophy and is the leading principle for programmes. MSP also has a defined organizational structure with clearly described roles, each with their own set of tasks, responsibilities and authority. In the organization model, the Management Team is offered a structure to help guarantee as far as possible the involvement of senior management and stakeholders.

Finally
Based on all information you can conclude that MSP (Managing Successful Programmes) is a best practice approach for changes and useful to apply. The MSP method gives a pragmatic approach to managing programmes. It helps organizations to realize corporate strategies and goals in their organizations, as well as achieving innovation, implementing new management and ensuring planned added value. The principles for managing programmes have been developed over several years and applied within several fields. These principles can be applied to all sorts of programmes, from developing complex housing problems to corporate reorganizations and e-commerce services.

Questions? More information?
gabor.visvanheemst@intrprimus.nl

Programme management – an introduction (part 1)

January 31, 2011

Change is part of everyday life. People change their place of residence or work, children leave home or the garden is changed; it’s part of life. The increasing social environment appears to bring us more choices, and these lead to more changes, which follow one another in ever-faster succession. This is also the case in organizations. Globalization, increased competition and changes in clients’ demands are just a few examples businesses are faced with. As the saying goes ‘change is the only constant’.

But the implementation of change is not easy. Change always involves risks and disadvantages, as well as advantages. They are dependent on many other factors; as soon as you change one item, you have to change the other factors too. Various parties are also involved, with different interests and priorities. Many changes are unsuccessful, cause much more trouble or are seen with hindsight to be more painful than necessary. There is, therefore, a clear need for a method of implementing change and thus increasing the chance of success. Programme management is such a method for successful and structured change implementation.

Project versus Programme
But first; both projects and programmes deliver change to an organization, but there is a fundamental difference between a project and a programme. Based on the book ‘Project management based on PRINCE2’  the following definition of a project is being used:

 

A temporary organization created for the purpose of delivering one or

more business products according to a specified Business Case

 

The Executive is ultimately responsible for exploiting the outcome and achieving the projected benefits. The benefits are only realized once the project has been closed.  A programme on the other hand is more than simply delivering an outcome. With a programme there is also the responsibility of achieving the benefits or part of the benefits during the course of the programme. A programme is defined as:

 

A portfolio of projects and activities that are co-ordinated and managed as an unit

to achieve one or more predefined strategic objectives

 

A programme achieves one or more corporate objectives of strategic importance. A programme is a temporary management structure covering all projects and a temporary management structure in between the projects and the (top) management of the corporate organization in order to ensure that new corporate objectives involving change are achieved in a structured manner.

In general the outcomes of several joint projects are needed in order to achieve specific corporate objectives. The duration time of a programme is longer than the duration time of related projects.

A programme must consciously be stopped. With a programme, the pros and cons concerning the investments in the change and the benefits to be achieved to justify the existence of a separate (programme) organization must be weighed up. In practice, a time will come when it is no longer necessary to manage the changes in a separate organization from a programme, but that this can better be done in the line organization. The programme can then be decommissioned and the programme organization discharged by the Programme Director. The end of a programme must therefore be self-determining and is not a direct consequence of a predefined outcome as with a project, where delivery of the outcome automatically signals the end of the project.

The benefits are defined from the corporate objectives of an organization that must be achieved with the programme. Therefore, a programme must develop a number of activities  besides carrying out a number of projects in order to exploit the outcomes. The organization must be prepared for the changes to be implemented. The outcomes of projects must be implemented in the organization, the organization must work with the new possibilities and it must be ensured that the new method of working is “business as usual” and that the corporate objectives are actually achieved with these new possibilities.

Programme management
Programme management provides a framework for defining and implementing changes in an organization. This framework covers making a view explicit, defining the blueprint and providing the added value of the future situation for the organization, as well as the organization and processes in order to implement changes and achieve the added value.

Within programme management the necessary projects are identified and started, the interrelationship of the projects is coordinated and the project outcomes to be delivered are tailored to one another. In addition, programme management covers identifying the added value of changes for the corporate organization. The added values are made explicit and managed throughout the life of the programme.

The basis for the programme must lie in the contribution of the objectives to be achieved in the programme to the corporate strategy in relation to work to take place. The basis for a programme is laid down in the Business Case. The Business Case must be checked throughout the life span of the programme.

Figure 1. Results of projects and outcome of programmes
(source: Project management based on PRINCE2)

Programme management environment
Corporate strategies can be implemented by individual company sections. Usually several company sections are involved in achieving the corporate strategy. It is recommended therefore to define programmes in order to achieve corporate strategies. Programmes make it possible to implement strategies over several company sections.

Essential to a successful programme is that dominant corporate strategies are established in the corporate organization and that they are supported by management and those carrying out the work. Furthermore, it is important that programmes are able to anticipate change in the corporate strategy and can be changed to the new initiatives.

Programmes trigger projects where new products and/or services are developed that are needed to implement corporate strategies, until the future vision becomes reality and the added value of the programme is achieved.

A clear picture of the future corporate organization needed to develop the new corporate vision is essential for the establishment of programmes. This picture, the blueprint of the new organization, must be clear and unambiguous to all parties and remain so for the duration time of the programme. Figure 2 shows the dependencies between projects and programmes.

Figure 2 Dependencies between projects and programmes
(source: Project management based on PRINCE2)

The programme management structure
The implementation of change in organizations requires a focused vision towards that change and a structured approach, coordination and management of the change activities. Programme management delivers this approach and helps to reach such a vision through a defined organization structure, phasing, processes, activities, products and the method of thinking. The methodology puts the organization and staff in a position to implement changes and to deal in a controlled way with uncertainties and upheavals that will appear during the process. The structure is also a base for development and completion of the necessary skills in order to implement the changes.

Programmes are different from projects. Whereas projects deliver products or services, programme management is based on implementing changes or realizing added value for the organization. Programme management is thus not only based on coordinating projects necessary for the changes, but also on implementing and securing the changes in the organization and realizing the benefits envisaged by the organization.

When should programme management be used?
With many projects and activities in an organization, the relationships between these and their dependencies on the (often complex) environment mean that change management demands a great deal of effort from the line organization and operational management. Carrying out changes with a limited capacity to realize them all has led to a need to find another method of control for managing changes. The characteristics of this approach are that we are dealing with phases characterized with much uncertainty and risk, and also with a clear link to the strategy of the business. Programme management can make a particular contribution in situations whereby:

 • There is a lack of clarity as to the goals to be achieved;
 • Complex changes need to be implemented;
 • There are strong dependencies between many projects and activities;
 • The available capacity is limited;
 • A turbulent environment exists within which the changes that are to be implemented;
 • There are many risks connected with implementing the changes;
 • There are various possibilities for implementing the changes;
 • The outcome of various projects is needed to make changes possible;
 • Management has to spend too much time on implementing the changes;
 • Implementing the changes has too great an impact on the primary processes, jeopardizing continuity;
 • This requires co-ordination of several initiatives, with common ground with existing business processes.

In summary, programme management can be used in situations where relations between the specialties of groups of projects are complex and where efficient use must be made of the shared capacity. Programme management can also make a positive contribution where the total costs of the change must be limited and managed, and where the focus on the objectives and benefits must be realized without too much disturbance to the primary process. Another reason for switching to programme management can be that senior management has to spend less time on changes.

Advantages of programme management
The benefits of programme management come from co-ordinated change management, governing the mutual dependencies between projects and activities, and a central focus on realizing the benefits. The most important advantages are:

 • Effective realization of changes by an integral (planned and managed) approach to various elements of change, without existing business processes being disturbed unnecessarily
 • Effective response to strategic initiatives by bridging the ‘gap’ between strategy and the realization of projects and activities
 • Focus on the goals of changes by providing a framework for senior managers in the organization whereby they can govern and manage the change process
 • Efficient resource management whereby programme management provides mechanisms for project priorities and project integration
 • Better risk management by placing the complexity and range of the Project Portfolio in a wider context
 • Realization of objectives and benefits by setting-up a formal process of Benefit Management.
 • Important steps in the process are: identifying, defining, monitoring and measuring the benefits.
 • Effective management of business objectives (Business Case). Setting-up and maintaining the Business Case allows constant appraisal of the best solutions from a business point of view and whether the continued implementation of changes is still desired
 • Gradual transition from current to new business processes. The transition from the current organization to the new way of working is a separate aspect of programme management.

Groeien bij een bedrijf dat aan het krimpen is

December 14, 2010

‘Meld je talent!’, dat was het statement van Peter Milovic, bedrijvendokter en eigenaar van leiderschapsbureau Milovic Associates, tijdens het interview over ‘groeien bij een bedrijf dat aan het krimpen is’ op BNR Nieuwsradio. Hij werd in dit interview geflankeerd door BNR-gespreksleidster Hester van Dijk, GITP-adviseur Alexandra Lindner en Walread Cremers van NOLOC.

Kernvraag van het gesprek was hoe medewerkers toch kunnen groeien in een bedrijf dat moet inkrimpen. Als voorbeeld werd gegeven de afvloeiing van duizenden medewerkers bij Defensie.  Hoe zorg je er nu voor dat je medewerkers op een goede manier laat afvloeien en je je doelstellingen bereikt. En hoe ga je om met de achterblijvers in de organisatie en zorg je, zoals Alexandra aangaf, dat er een afgeslankt en fit bedrijf achterblijft dat klaar is voor de toekomst.

Verbinden, vernieuwen en verankeren
Peter zei hierover; het allerbelangrijkste voor organisaties is dat ze weten te verbinden, vernieuwen en verankeren. Zorg voor sterk en inspirerend leiderschap in de organisatie met een duidelijk beleid en kijk naar aanwezig talent. Een reorganisatie zonder visie laat veelal ontheemde, verwarde medewerkers achter die niet op de juiste plek zitten. Dit is een groot risico voor bedrijven en zonde van al dat verspilde talent. In de verbinding wordt het werk gewaardeerd wat gedaan is en hoe dit gedaan is. De vernieuwing geeft medewerkers ruimte;  de vrijheid om zelf naar voren te treden daar  waar hun kracht ligt en  dit  in te zetten voor het bedrijf. Alexandra vulde aan; ‘dit is juist een tijd om te investeren in de competentieontwikkeling van medewerkers’. De verankering borgt dat heden en verleden bij elkaar komen en er een stroom ontstaat die mensen in staat stelt hun plaats te zien in het geheel en betrokken te blijven.

alignment
Het gaat om de alignment van organisatie en mensen, van de na te streven doelen en de aanwezige capaciteiten en van verleden, heden en toekomst.  Voor bedrijven is het dus cruciaal om bij een reorganisatie vanuit hun visie en doelstellingen eerst te kijken naar wat aanwezig is, de juiste mensen hiervoor te selecteren en dan die mensen op de juiste plek te zetten. Dit creëert de basis om samen te bouwen aan de toekomst!

Samenwerking Milovic Associates en intrprimus
Het is alweer een paar jaar geleden dat Peter en ik voor het eerst samenwerkten in een opdracht. Dit beviel goed en sindsdien hebben wij contact gehouden en zijn er wat kleine gezamenlijke ontwikkelingen geweest. Afgelopen jaar is dit verder geïntensiveerd en werken Milovic Associates en intrprimus nauw samen. Waar Peter zijn kennis en brede ervaring inzet op het gebied van leiderschap, breng ik de aanvulling met het doorvoeren van veranderingen. Peter heeft een unieke kijk op leiderschap die ik sterk herken vanuit mijn ervaring binnen grote organisaties. Hij spreekt vaak over ‘inspirerend leiderschap’, iets dat ik alleen maar kan omarmen en die ik persoonlijk als onmisbaar ervaar in projecten en programma’s.

Gezien deze mooie aanvulling op elkaars terrein hebben we afgesproken regelmatig artikelen op elkaars blog te plaatsen of te verwijzen. Ik hoop dat jullie het ook een mooie aanvulling vinden.

Mocht je willen reageren, dan kun je me bereiken op gabor.visvanheemst@intrprimus.nl.

Books of Gabor Vis van Heemst

August 18, 2010

Since 2001 I published several books about project and programmemanagement.

Check my LinkedIn

and the website www.intrprimus.nl

PRINCE in Practice meeting – 30th of June

August 5, 2010

I was looking forward to this event, the Prince in Practice meeting about portfolio management with Liander, titled ‘portfolio management and Liander, a good combination’. Liander/Nuon is a client for over 10 years now and I carry the organization and colleagues in my heart. It is a interesting environment with all kinds of elements that makes it dynamic and challenging. The approach was to share some knowledge and experience about (implementing) portfolio management based on our own experience in the last couple of years.

We had some 20+ project and programme managers joining us in this event. For starters I gave a presentation about the theoretical side of portfolio management; what is it about, how does it look like and how can you employ this in an organization. So we looked at different definitions of the item from several organizations and choose one of them as leading for this evening.

the management of a group of projects and programmes that collectively provide the new capabilities that are necessary to realize one or more strategic corporate objectives

Basic question was how to use portfolio management and also what the main reasons are to implement portfolio management. We discussed this from the perspective of both the organization as well as the project manager. Why should he choose for such approach or at least how can he profit best from this situation. It was a lively discussion and it was most interesting to see the balancing of disadvantages and advantages of implementing a management structure that is both increasing power for projects, but also feels like losing individual power as project manager. This is exactly what happens in organizations implementing portfolio management.

Next I explained more about the ways portfolio management can be positioned in the organization and the role of portfolio manager and portfolio  board. Also we looked at the factors that can determine a successful implementation and working portfolio management. This was the starting moment for Ben Tubben, manager Projects of Liander, to give some insights in the way portfolio management is being used within the Uitvoering- organization of Liander. He was very clear on the choices they made along the way and how this worked out for them.

Ben explained the roadmap to us, used by Liander for all their developments and how this interacts with portfolio management. He told us about the different aspects they used as pillars for implementation; Organization, Processes, Resources and People.

Finally Ben shared his dreams for portfolio management and his Projects department with us. It was a cloudy sky, but the sun was shining through the clouds. Ben, thanks so much for your open and meaningful presentation!

As I said, I was very excited to do this presentation with Liander. There was lots of interaction with the group and good discussions. Several of them continued during the closing drink. I want to thank all attendants for their contribution and inspiring feedback!

Download presentation: Presentatie_intrprimus_PiP Portfoliomgt en Alliander_v100

Improving projects by project leadership – part 2

July 26, 2010

In my blog article of April 26th I wrote about the importance of leadership in organizations and projects. As a result I got a lot of questions and comments.

I want to share a comment of my friend Allard de Ranitz :

“Personally I always enjoy the trivia that is created on any business level when people start using terms like maturity and leadership, without taking time with each other to identify what it is that we’re talking about. We all know what we mean, more or less, but the misunderstanding usually occurs right there in those areas; the more and the less…. Besides that, it is pretty difficult to support people in increasing their leadership and advancing their maturity levels when we don’t know exactly what we’re advancing or increasing, other than better, more and up… which are usually terms that coincide with measurable aspects of What we do and not How we do things.
a
The English language has a great word that helps identify the characteristics of maturity and leadership. ‘Responsibility’ when taken apart there’s two words that provide meaning to the word itself in a continuum. Response and Ability. With increasing ability to respond, you’re better equipped to take responsibility. Responsibility as such is all about the Response one creates as an answer, effect of or counter to a certain influence. The more mature your response the more effective the flow of things continues. Immature responses, therefore create disruptive flows. This is important to recognize, since it looks at maturity in a different way.
a
Most of the maturity models we know, like CMM(i), INK or EFQM consider maturity to be an increasing level of quality based on system borders. Level one deals with activities, projects, singular responses to stimuli where level two is based on repetitive action responses; being capable of repeating the same response to triggers, that worked the first time, when similar stimuli came your way. Level three already starts to recognize a larger scale outside of your own influential sphere to be reckoned with where levels four and five (and possibly beyond that where other models are concerned) increase the view of the system that is influential for and partial to an ‘Able Response’ – being that type of response that supports, possibly increases and not disrupts, the flow of things within that entire system.
a
Maturity therefore, has only to certain limitations to do with the skills with which a (project) manager, person, leader, fulfills there task. Much more so however, it deals with the overall capability to take perspectives; to see the whole picture from all different angles and to be Able to Respond to a trigger in such a way that the entire system flow is maintained. Just as ecological principles only stand up in larger perspectives, because the earth as a whole is one complex, intertwined related system, the same principle accounts for projects having to be viewed in light of business cases and organizational change and the maturity of organization responses to change having to be judged by their larger environment and effects on that.
a
In the smallest sense I respond to triggers, because of me having to respond to make me better; an egotistic, self oriented view on maturity. I can still show prevailing traits of managerial capacity, however since it is merely for my benefit, maturity cabn be considered low! When I can grow beyond ego and look at myself and the others concerned, my perspective becomes more ethnocentric and involves the good of the group. Maturity increases, since I encompass my fellow men / collegues into the course of action, however I can still and will disrupt the flow of my entire life system, merely trying to do what is good for me and the other and make money. The fact that I’m polluting my environment, wreaking havoc on  all other outside my system, is not included in my perspective, causes my ability to respond to only partially create flow, however disrupting it slowly on a larger level. When being able to see the entire system we’re part of and therefore creating perspectives on a system/world centric way, we’re able to make balanced decisions for the good of the entire flow. Possible shortly disrupting smaller streams, however in the end being able to create flow for the entire system and not merely for a partial impact. This is what Responsibility and the ability to Respond is all about.
a
To be able to develop the maturity of your Project managers, therefore is to be able to increase their way of perspective taking into a more systemsapproach and world centric view of responding. How do you do that, I can hear you ask. Well, there’s no simple conventional answer to this question.
a
The way forward lies in developing the consciousness of the Project manager. What research has found, is that the higher the consciousness the more empathic and world centric the being is. I suggest we incorporate a new way of developing people in organizations. Next to developing skills, knowledge and experience in the field and the subjects, which are all extremely necessary to be able to succeed, we should also start developing the personality beyond the ego. The conscious Project manager is someone who possesses all necessary skills and the personality to match it. A conscious human in a conscious mind. That’s Maturity and that is the maturity that creates a Great Response Ability!!!”

Great Event at Atos Origin!

July 15, 2010

What a great event and an overwhelming number of visitors! Over 100 people came to the competence meeting of AtosOrigin of June 15th where I gave my presentation about the co-operation between project executive and project manager.

It was a mixed public of project and programme managers, transition managers and other people involved with Atos projects.

foto: Patrick de Goede van Eijk

The title of the event was: ‘Project Managers are from Mars, Executives are from Mercury’. The key question of the evening was if this was really the case and if so what is needed to bridge the differences and make it a successful combination.

I started with a video newsflash about two in itself successful projects, but together were a great fiasco; new street lightning and parking spaces in a street in Rotterdam. The parking spaces were neatly paved and big enough for the cars. The lampposts were standing straight up and working properly….but some of them were standing in the middle of the road or the parking spaces.

Where did this go wrong? How can we prevent ourselves for these kind of fiascos?

In the presentation we took some time to look at the major failure factors for projects and concluded that at least half of them involved the project executive, the project manager and mainly their relationship and co-operation. So naturally, we had to look at what to do about these kind of situations, with the main focus on the project managers site. We can’t order the executives to change, we can only change our own behavior.

What can I, as project manager do, so the project is going to be successful? And what is my responsibility to work successfully with the executive?

Am I professional enough to ask myself the questions ‘Do I start a project while I know it can’t be done? Do I start when no ownership or commitment by the executive is in place?’. The main question is if the project manager is responsible to solve everything.

It is all there in the beginning of the project. We have an idea about what the project should be. Let’s consciously appoint the project executive and manager! It feels to business as usual to say, but the reaction in the audience was clear. This is felt as an issue for their projects. How to get the executive to not only accept the role, but also to fill the responsibility? So he is comfortable with his role and knowing how to co-operate together with the project manager.

The project manager is not a tumbler you can push around and following every move of the executive. We have to be a professional all the time, that’s what the executive may expect from us. Project managers are responsible for managing the project and that’s what we do best. But still things can go wrong or change during the project. Then we have to be clear about the situation, the causes, possible solutions and our advice. It is in these situation where the project is getting exciting and were our project management skills are needed most. This is where we can proof the executive he has a partner in crime and we are working on the same goal.

But to get such a relationship you have to build one. So have a formal but also a informal communication with your executive. This helps to build trust and understanding between the two of you. He will probably make time for you easier, when you have a good relationship. It also makes the formal and more difficult discussions easier to handle, because you both feel your are still on the same page.

In the first half of the presentation I told the story about the fundamentals of the project. Basically it was about creation a common feeling of working on the same goal in a project. There was some small discussion during the first half, but our goal was to have a strong discussion in the second half after dinner. We had some propositions where people could react on by holding up a green or a red card

Some of them felt like a commonly known fact, but still there was lots of discussion about these propositions. For example:

Proposition 1; hiring a (internal) project manager solves all the executives problems.

95% of the people were not supporting this proposition. They claimed that they were there to manage the project but they don’t have the power to solve all possible issues. There the executive is needed.

In the projects they were sometimes feeling the executive is using them as bin. ‘Why should I be bothered with these problems, where do I have you for then?’. It is important to keep the executive committed to the project and aware of his responsibilities. Manage his expectations about your co-operation and make sure he has a quick win every 3 months (for example) to show around.

Another proposition; a capable project manager doesn’t look beyond the borders of his own project.

A common feeling with the project managers in the room was that this was a bad suggestion in a theoretical environment, but a wise suggestion in their daily business. There was more than enough issues in their own project to cope with. It is hard enough to realize the project without managing the interfaces with the ‘outside world’ and by doing so the project would stretch the planning even more.

There was quite a discussion about this topic. Everybody felt this was what really should be done, but how to do this in their project environment? Focus on the projects end result and end goal is good, but don’t forget the stakeholders and other projects and programmes. Like in the short film about Rotterdam. You can’t manage a project with blinkers on.

Finally

It was very rewarding for me to notice all the involvement during the presentation. We had some beautiful discussions and I think some eye-openers for them to work on. I am also glad to see the organization is willing to work on this and we planned some next steps where we can help the organization together. I want to thank AtosOrigin and all attendants for their input and hospitality. Hope to see you all again soon.